Thai Body Massage

Thai Body Massage werkt op de energiebanen van je lichaam met behulp van een techniek waarbij met handen, duimen, voeten, ellebogen, onderarmen en knieën druk toegepast wordt. Je lichaam wordt als het ware gemanipuleerd en uitgerekt op een diepe, zachte en vriendelijke manier wat je zou kunnen vergelijken met het passief beoefenen van yoga. Thai Body Massage herstelt het algemeen welzijn en bevordert ontspanning door het deblokkeren van mogelijke spanningen in het lichaam. Het verhoogt bovendien je bewegelijkheid en elasticiteit.

Thai Body Massage works on energy meridians using a global technique based on the application of pressure by the hands, thumbs, feet, elbows, forearms and knees. The body is then stretched and manipulated in a profound and gentle manner using techniques similar to those of passive yoga. Thai Massage helps to restore general well-being and enhance relaxation by unblocking bodily tensions and increasing elasticity.

                                                             70 min / 70 Euro