Ons voorstel...

Zoals je zult begrijpen zijn ook wij overvallen door de immense tragedie van het coronavirus en de onwerkelijke situatie waar we met z’n allen in terecht gekomen zijn.

Tot nu toe hebben wij geprobeerd om de ontwikkelingen op hun waarde te beoordelen en het nemen van fundamentele beslissingen zo lang mogelijk uit te stellen. Maar inmiddels laat de realiteit ons geen andere keuze. Concreet betekent dit dat wij hebben besloten om alle yoga-midweken in de maand juni te laten vervallen en in afwachting van de verdere ontwikkelingen tot het voorlopig opschorten van onze activiteiten tot het najaar van 2020.

Daarom hebben wij alle gasten die juni zouden komen gevraagd of ze bereid zijn hun week te verplaatsen naar een week in september of oktober of naar een yogaweek in 2021. Ook hebben wij begrip gevraagd voor onze situatie omdat wij begin van dit jaar verhuisd zijn naar een nieuwe locatie met alle investeringen van dien. Waardoor het voor ons onmogelijk is (het woord 'overmacht' is hier waarschijnlijk voor uitgevonden) om alle gedane betalingen per direct terug te storten. Vanzelfsprekend hebben wij wel aangeboden dat (als iemand om welke reden dan ook niet meer aan een yogavakantie wil of kan deelnemen) wij onze uiterste best zullen doen om de betaalde reissom zo snel mogelijk maar uiterlijk voor het einde van 2021 aan hen terug te betalen. Gelukkig hebben de meeste gasten daar begripvol en positief op gereageerd.

Wat betreft eventueel gemaakte reiskosten hebben wij iedereen gewezen op de bereidwilligheid van vliegtuig-maatschappijen om reizigers die al een ticket geboekt hebben tegemoet te komen in de vorm van een voucher.

Tot slot hebben wij heel nadrukkelijk onze excuses aangeboden voor het ongemak en de teleurstelling. En de oprechte hoop uitgesproken eenieder nog dit jaar of in ieder geval in 2021 in goede gezondheid te mogen verwelkomen op ons nieuwe landgoed in Umbrië. En dat wij daarbij ook vermeld hebben dat wij dan extra onze best gaan doen om er voor iedereen onvergetelijke weken van te maken, dat moge duidelijk zijn!